DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Jsme tu pro Vás!

Naše služby zahrnují:

• Domácí lékařskou pomoc a vyšetření specialistou,
• Domácí návštěvy ošetřovatelky , zdravotní sestry,
• Péče o seniory, osobní hygienu
• Péče o dovolené

Dostávají senioři  tolik pomoci a péče kterou potřebují ?

Budete potřebovat asistenci nebo pomoc při  dovolené na Kypru?

Jsme tu pro Vás!

Péče  sestry

• Klinické hodnocení
• Podávání léků
• Podávání intravenózních, intramuskulárních a subkutánních léků a tekutin
• Podávání inhalovatelných léků
• Odsávání tracheobronchiálních tekutin
• Vložení / vyjmutí katétru
• Katetrizaci močového měchýře
• Péče a vzdělávání pacientů a ošetřování (tracheostomie, gastrostomie, jejunostomie, kolostomie, ureterostomie)
• Klysma (cathartické, terapeutické)
• Odběr vzorků krve / testování krve a moči
• EKG
• Fyzioterapie
• Péče o dlouhodobé pacienty
• Paliativní péče pro terminální pacienty
• Péče o rány
• Nutriční podpora a vzdělávání
• Stravování / krmení
• Odstranění chirurgických stehů
• Péče o bolest
• Holistická péče
• Kyslíková terapie