Ναυτιλιακές υπηρεσίες υγείας

 

Οι τεχνικοί της ομάδας υγείας μας μπορούν να βοηθήσουν στην προσαρμογή των υπηρεσιών μας στις ανάγκες σας.

Οι ναυτιλιακές υπηρεσίες υγείας μας περιλαμβάνουν:

  • Ναυτιλιακές εξετάσεις υγείας – φυσικής κατάστασης, εμβολιασμοί

  • Ιατρικές συμβουλές στη θάλασσα- περιθάλψτε ασθενείς και κρατήστε τα πλοία σε κίνηση

  • Υγεία στην εργασία και προληπτική υγειονομική περίθαλψη

  • Εξετάσεις πιστοποιημένων ιατρών
  • Εξετάσεις βίζας

  • Βοήθεια επαναπατρισμού

  • Υπηρεσίες και προγράμματα εκπαίδευσης πληρώματος