Πάντα δίπλα σας
σε 24ωρη βάση

Υπηρεσίες Ασθενοφόρων

  • Επείγουσες Μεταφορές
  • Μεταφορές με θερμοκοιτίδα
  • Μεταφορά ατόμων με ειδικές ικανότητες

Προσωπική Φροντίδα

  • Φροντίδα Ηλικιωμένων
  • Προσωπική φροντίδα υγιεινής
  • Φροντίδα κατά την περίοδο διακοπών

Φροντίδα Υγείας

  • Ιατρικές και Νοσηλευτικές υπηρεσίες
  • Επίσκεψη Ιατρού
  • Εργαστηριακές Εξετάσεις
Αφήστε μας να σας φροντίσουμε!
Η Milada Medical Services LTD ιδρύθηκε το 2014 στην Κύπρο για να αντιμετωπίσει την ανάγκη για επαγγελματική προσωπική φροντίδα υγείας στο σπίτι / ξενοδοχείο, καθώς και στα Ιατρεία μας, ιδιαίτερα στη Λεμεσό / Paphos- Aphrodite Hills – Χλώρακα – Πόλις.
Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επισκέψεις στο σπίτι / ξενοδοχείο από επαγγελματία γιατρό, νοσηλευτική φροντίδα, εργαστηριακές εξετάσεις, φροντίδα ηλικιωμένων, προσωπική φροντίδας υγείας, καθώς και κατ‘ οίκον φροντίδα στις διακοπές και υπηρεσίες μεταφοράς με αυτοκίνητο ή με ασθενοφόρο έκτακτης ανάγκης ή μεταφορές με αεροασθενοφόρα/Επαναπατρισμοί, εάν χρειάζεται.

Εξειδικευμένο Προσωπικό

Η ευημερία σας είναι η προτεραιότητά μας

Διαθέσιμοι 24/7

Οικονομικά προσιτό