Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
Είμαστε εδώ για σας

Οι υπηρεσίες μας ιατροφαρμακευτική περίθαλψης συμπεριλαμβάνουν:

• Ιατρικές και Νοσηλευτικές υπηρεσίες
• Επίσκεψη Ιατρού στο σπίτι – ξενοδοχείο
• Εργαστηριακές εξετάσεις
• Φυσιοθεραπεία
• Διάφορες Ειδικόητες Ιατρών
• Διαγνωστικές εξετάσεις (ακτινογραφίες, υπερηχογράφημα, MRI, CT)

Είστε ασθενής που κάνατε πρόσφατα μιαν επέμβαση που χρειάζεται πρόσθετη φροντίδα;

Χρειάζεται μεταφορά από και προς το νοσοκομείο;

Είμαστε εδώ για εσάς!