Σεμινάρια ΑΝΑΔ

 

Σχετικά με την ΑΝΑΔ

Αποστολή της ΑνΑΔ είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ ‘Εισαγωγή στην Κατ’οικον Φροντίδα Υγείας’.

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ ‘Εξατομικευμένη Κατ’οικον Φροντίδα Υγείας’.

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 3ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ ‘Βασικές Ανθρώπινες Ανάγκες των Ασθενών’.

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 4ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ ‘Παρηγορητική Φροντίδα’.

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 5ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ ‘ Φροντίζουμε αυτούς που φροντιζουν ‘.

Βασικές Ανθρώπινες Ανάγκες των Ασθενών

 

Εξατομικευμένη Φροντίδα Υγείας σε Ιδρύματα